Pääkirjoitus Uutiset

10.04.2018 Seppo Närhi

Uusia työmahdollisuuksia

Pelkästään kasvisuunnittelussa voi erikoistua esimerkiksi dynaamisten kasvillisuusalueiden tai vaikka erikoisympäristöjen, kuten paahdealueiden suunnitteluun. Erikoissuunnittelu vaatii syvällistä paneutumista – osaaminen karttuu vähitellen yrityksen ja erehdyksen tietä.
HAMK Lepaalla kehitetään koulutusta yksilölliseen suuntaan, opiskelija voi entistä vapaammin valita opintopolkunsa. Siinä on hyvät puolensa, koska työelämä tarvitsee yhä enemmän kapea-alaistakin osaamista ja taitoja. Samalla on kuitenkin turvattava laaja-alainen pohja, jotta ymmärtää, mikä kokonaisuus on ja voi soveltaa omaa osaamistaan kokonaisuudessa.
Tässä numerossa esitellään yhtä kasvavaa osa-aluetta, Green Care -toimintaa, johon on jo myös koulutustakin tarjolla. Meillä on todella paljon mahdollisuuksia kehittyä tällä alueella johtavaksi maaksi, me voimme hyödyntää esimerkiksi puutarha- ja luontoterapiassa puhdasta luontoamme. Tätä voidaan hyödyntää mm matkailua kehitettäessä.

Seppo Närhi
päätoimittaja

#Seppo Närhi