Pääkirjoitus

12.04.2016 Seppo Närhi

Työturvallisuus on tärkeä asia

Uudet työntekijät pitää perehdyttää ja työntekijällä pitää olla työssä asianmukaiset suojaimet ja työvaatteet. Myös työergonomiaan kannattaa perehtyä, jotta vältytään vääristä työasennoista johtuvista seurauksista.
Viheralalla on töitä, joissa keho kuormittuu yksipuolisesti – joko jatkuvasta toistosta tai heikosta työasennosta johtuen. On asiallista harkita, voiko työtehtäviä vaihdella ja voiko kannustaa taukojumppaan.
Erikoistöissä on suojauduttava työn vaatimusten mukaisesti. Vakuutusyhtiöiden mukaan viheralalle silmävauriot ovat yleisiä. Ne olisi useimmiten vältettävissä käyttämällä suojalaseja. Miksi siis niitä ei käytetä? Työantajan on valvottava, että pukeudutaan ja suojaudutaan asianmukaisesti. On perusteltava, jos asenne on vastahankainen. Kyse on työntekijän omasta edusta.
Usein työsuojelussa unohtuu henkisen työsuojelu. Se on aivan yhtä tärkeä asia kuin fyysisen suojelu. Ketään ei saa jättää työyhteisön ulkopuolelle, jokainen on työyhteisössä tasa-arvoinen riippumatta sukupuolesta, ihonväristä tai muista tekijöistä.

Seppo Närhi
päätoimittaja

#Seppo Närhi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: