Pääkirjoitus Uutiset

19.11.2018 Seppo Närhi

Toimijan omavastuu lisääntyy

Toimijan edellytetään tekevän omavalvontaa. Kirjallisessa omavalvonnassa merkitään ylös, mitä todellisuudessa on tehty. Jälkikäteen se on keino toimijan osoittaa vaikka mahdollisessa riitatilanteessa, miten on toimittu. Viranomainen tulee valvomaan toimijan omavalvontaa ja sen toimivuutta.
Viherympäristöliitto on tehnyt kolmet omavalvontalomakkeet toimijoiden käyttöön. Ne on tehty yhteistyössä valvovien viranomaisten kanssa, joten niiden noudattaminen on toimijan etu. Omavalvontalomakkeet on tehty kasvinsuojelutöihin, paikalla tehtävän kasvualustan valmistukseen sekä kasvintuhoojien seurantaan. Lomakkeet käyttöohjeineen löytyvät liiton nettisivuilta yläotsikon VYL Ohjeet alta.
Muutoksia on tulossa koristekasvien lainsäädäntöön vuoden 2019 lopulla. Tällöin pitää myös viherrakentajien olla rekisteröitynyt Eviran rekisteriin, jos istuttaa tai välittää merkittävässä määrin kasveja.

Seppo Närhi
päätoimittaja

#Seppo Närhi