Pääkirjoitus

31.03.2015 Seppo Närhi

Materiaalien uudelleenkäyttö lisääntyy

Kierrätykseen ja uusiokäyttöön on syytä herätä viimeistään nyt, kun edessä on myös lainsäädännöllisiä muutoksia. EU:n jätedirektiivi tulee pakottamaan muutaman vuoden sisällä esimerkiksi kierrättämään rakennus- ja purkujätteet.

Viherrakentamisessa kaivumaiden hyödyntäminen on tulossa oleva asia. Uusilla rakennusalueilla kaivumaille pitäisi varata kaavoituksen tai muun maankäytön suunnittelussa riittävästi tilaa tilapäisille tai pysyville kaivumaiden varastoille. Ideaalitilanne on, kun alueellisesti tai jopa tonttikohtaisesti maamassoja ei kuljeteta edestakaisin turhaan.

Ympäristön suunnittelussa materiaalien ja tuotteiden uudelleenkäyttö vaatii asenteellista muutosta. Tämä on kuitenkin taloudellisesti perusteltua erityisesti peruskorjauskohteissa.

Seppo Närhi
päätoimittaja

#Seppo Närhi