Pääkirjoitus Uutiset

05.03.2018 Seppo Närhi

Luontopohjaiset ratkaisut

Aiemmin meillä puhuttiin luonnonmukaisista viheralueista, mutta se on mielletty enemmän kasvillisuutta koskevaksi – nurmikoista niittyjä ja intensiivisestä hoidosta kohti vähemmän hoidettua. Tähän liittyi myös hallittu hoitamattomuus, mikä myös on ollut hiukan epämääräinen käsite.
Luontopohjaiset ratkaisut sisältävät koko biotoopin, maaperän, vesiolosuhteet, monimuotoisen kasvillisuuden. Lähtökohtana on paikka ja sen antamat mahdollisuudet. Luontopohjaiset ratkaisut antavat viher-
alan ammattilaisille laajan toimintakentän ja se sisältää koko prosessin suunnittelusta, rakentamiseen ja kunnossapitoon. Luontopohjaiset ratkaisut tuovat koko viheralan ammattikentän osaamisen mahdollisuudet esille kokonaisvaltaisesti.
Luontopohjaisissa ratkaisuissa mietiään ympäristöä myös eri eliölajien kannalta. Kun luonto voi hyvin, myös ihmisellä on hyvä olla ja elää.

Seppo Närhi
päätoimittaja

#Seppo Närhi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: