Pääkirjoitus Uutiset

14.08.2017 Seppo Närhi

Luonnolliset ratkaisut

Tämä ajattelua on vaativaa mutta myös antoisaa. On toimittava paikan ehdoilla. On tunnettava kasvien kasvupaikkavaatimukset, kasvien leviäminen, kasvien sopiminen yhteen, sukkessio, kyky pärjätä kilpailussa. Hulevesien hallinta, veden liikkeet maaperässä, paikallisilmaston säätely, vaikutukset ihmisten terveyteen, ekologinen jalanjälki. Lista on pitkä, mutta tavoite on kirkas. Haluamme enemmän luontoa rakennettuun ympäristöön – luontoa, josta voivat hyötyä niin hyönteiset, linnut kuin muutkin nisäkkäät.
Uusi ajattelu lisää tarvetta tutkimukselle ja kokeiluille. Olisi tärkeää, että saisimme ammattikorkeakouluun tai yliopistoon oppituolin, jossa voitaisiin perehtyä tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti keskittyen näihin uusiin tavoitteisiin. Ulkomailta voimme hakea mallia, mutta itse joudumme tietoa varmistamaan ja testaamaan.
Emme voi hallita luontoa, mutta voimme oppia ja jäljitellä sitä sekä yrittää ohjata luonnon kehittymistä haluttuun suuntaan.

Seppo Närhi
päätoimittaja

#Seppo Närhi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: