Pääkirjoitus Uutiset

19.01.2016 Seppo Närhi

Kestävää ympäristöä

Vihervuosi on hyvässä vauhdissa. Monet kunnat ja muut yhteisöt ovat jo julkaisseet monipuolisia tapahtumalistoja vihervuosi.fi -nettisivuilla. Myös sosiaalinen media on herännyt. #vihervuosi-hakusanalla löytyy erilaista informaatiota mm Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Monet toimijat ovat avanneet omia vihervuosisivuja mm FB:ssä.
Vihervuoden avajaisista on tulossa viheralan suurin tapahtumakokonaisuus. Teemavuoden aikana meillä on hyvät mahdollisuudet monipuolisesti nostaa esille ammatillisia asioita.
Viherala on asettanut tavoitteeksi laatia kestävän ympäristörakentamisen kriteerit. Tätä varten tehdään monipuolisesti erilaisia taustaselvityksiä ja monet työryhmät ovat sitoutuneet työhön. Esimerkiksi selvitetään lainsäädäntöä ja muita ohjeistuksia. Tarvittaessa pyritään vaikuttamaan ohjeistuksiin niin, että kestävä ympäristörakentaminen on oikeasti mahdollista. Nykyisellään lainsäädäntö ei parhaalla mahdollisella tavalla tue mm kestävään ympäristörakentamiseen liittyvää tuotekehittelyä.
Sloganin mukaisesti: Minun maisemani – maalla ja kaupungissa. Jokainen voi vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä ja aktivoida toisia mukaan. Hyvää Vihervuotta!

Seppo Närhi
päätoimittaja

#Seppo Närhi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: