Pääkirjoitus

22.05.2014 Seppo Närhi

Kasvinsuojelu tarkentuu

Kasvinviljelyssä on ollut jo jonkin aikaa käynnissä integroitu kasvinsuojelu. Viheralalla siitä aletaan vasta puhua. Se on suunta, johon menemme jatkossa.

Torjunta-aineiden liiallinen käyttö vaarantaa eliölajien tasapainon ja pahimmillaan hävittää tärkeitä lajeja, esimerkiksi pölyttäjälajeja. Tilalle tulevat biologiset torjunta-aineet sekä luontaiset viholliset. Rinnalla yleistyy integroitu kasvien käyttö, jossa pyritään turvaamaan kasveille parhaat mahdolliset elinolosuhteet. Kun kasvi voi hyvin, se kestää myös paremmin tauteja ja tuholaisia vastaan.

Kasvien ja kasvuolosuhteiden yhteensovittaminen ovat avainasioita jatkossa. Kasvisuunnittelun osaamisen tason merkitys tulee vain korostumaan.

Kasvisuunnittelun pitää mennä habitaattisuunnittelun suuntaan, jossa paikkaan soveltuvat kasvit muodostavat pienekosysteemin tai biotoopin eri eliölajien elinympäristönä. Tämä ei sulje pois esteettistä kasvisuunnittelua, mutta se ei voi olla ainoa vaihtoehto.

Seppo Närhi
päätoimittaja

#Seppo Närhi