Pääkirjoitus

30.04.2014 Seppo Närhi

Hulevedet rikastuttavat

Kun hulevedet tulee jatkossa käsitellä tonttikohtaisesti, on mietittävä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja hyödyntää vesi. Onko ratkaisu imeytys, varastoiminen säiliööön kastelureserviksi vai johtaminen edelleen painanteiden kautta eteenpäin sadevesiviemäriiin.

Erilaiset imeytystä tukevat tuotteet lisääntyvät. Kotimaiselta tutkimukselta odotetaan tietoa. Emme tarkasti tiedä, miten erilaiset läpäisevät pinnoitteet säilyttävät ominaisuutensa ja millainen on paras mahdollinen pohjarakenne. Toivottavasti lähivuosina saamme tarkkaa tutkittua tietoa, miten erilaiset imeytysalueet kannattaa toteuttaa ja miten ne myös parhaiten puhdistavat mahdollisia veden epäpuhtauksia.

Yhä enemmän puhutaan sinivihreästä suunnittelusta. Vesi on oleellinen osa ympäristöämme – virkistyselementtinä ja elämän eliksiirinä.

Seppo Närhi
päätoimittaja

#Seppo Närhi