Toimitus

Päätoimittaja Seppo Närhi
- lehden suunnittelu, aikataulut, ulkoiset yhteydet, artikkelisopimukset ja talous
- toimitustyö
- (09) 5841 6505, 0400 419085
- fax 09 5841 6555
- seppo.narhi@viherymparisto.fi  ja seppo.narhi@var.fi

Lehden taitto
Agneta Järvenpää
- vy.ilmoitukset@puutarhaliitto.fi
- (09) 584 166
- fax 09 5841 6555

Ilmoitusmyynti
- Hannu Pyykkö, Media Bookers
- 050 2250
- hannu.pyykko@mediabookers.fi
- http://www.mediabookers.fi

Toimituksen postiosoite
Viherympäristö
Viljatie 4 C
00700 Helsinki

Toimituskunta
Reijo Huppunen, Puutarhanrakentajat ry
Vesa Koskikallio, Metsätoimihenkilöt, Meto ry
Jouni Heinänen, Suomen Maisema-arkkitehtiliitto ry
Katarina Lassheikki, Puutarhaliitto ry
Satu Lehtonen, Kaupunginpuutarhurien Seura ry
Markku Husso, Seurakuntapuutarhurit ry
Terho Marttila, Suomen Puunhoidon yhdistys ry
JyriUimonen, Taimistoviljelijät ry
Outi Tahvonen, Maisemasuunnittelijat ry
Maria Itkonen, Viheraluerakentajat ry
Mats Wikström, Viher- ja puutarha-alan opettajat ry

Paino
Forssa Print