• Lehden artikkelit ovat asiantuntevia, 97% osittain tai täysin samaa mieltä
• Lehdestä saan tietoa, josta on hyötyä työssäni, 94% osittain tai täysin samaa mieltä
• Lehti esittelee käytännön kohteita, osittain tai täysin samaa mieltä 92%
• Lehden yleisilme houkuttelee lukemaan, osittain tai täysin samaa mieltä 86%
• Lehti käsittelee asioita, joita ei voi lukea muualta, osittain tai täysin samaa mieltä 88%
• Viherympäristön nettisivut ovat kiinnostavat, osittain tai täysin samaa mieltä 94%
• Viherympäristö ja Vihreä Kirja ovat vastanneista 73%:n mielestä eri ammattilehdistä
tärkein tietolähde
Viherympäristöliiton jäsenyhdistysten jäsenille suunnattu Viherympäristö-lehden lukijatutkimus 2011.


Lukijatutkimuksen mukaan lukijat ovat samaa mieltä tai osittain samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa:

  • "Lehden artikkelit ovat asiantuntevia" 98 %
  • "Saan lehdestä itselleni tietoa, josta on hyötyä työssäni" 95 %
  • "Lehden artikkelit ovat mielenkiintoisia" 95 %
  • "Lehti on sisällöltään monipuolinen" 94 %
  • "Lehti sisältää mielenkiintoisia ilmoituksia" 94 %
  • "Lehti esittelee kansainvälisiä kohteita" 94 %
  • "Lehdessä käsitellään sellaisia asdioita, joita ei voi lukea muualta" 92 %
  • "Lehti on ulkoasultaan selkeä" 91 %

Viherympäristö on lehden tilaajien mielestä ylivoimaisesti tärkein
tietolähde alalla ilmestyvistä lehdistä (Taloustutkimus 2007).


Teemat vuonna 2018

Vihreä Kirja 2018

KESY-tuotteet. Monimuotoisuus viheralalla. Korvaavien lajiympäristöjen rakentaminen, 
mm paahdeympäristöt, direktiivilajit, suojelluille lajeille ympäristöjä. Puiden suojaus
rakennustyömailla. Perusasiat: miten tuetaan, tyvialueet, puiden istutus. Puiden suojaus
rakennusten kaivuualueilla. Suojaaminen: kannattaako aina puita säästää työmaalla.

Lehden teemat

1. Viherpäivät-jakelu. Digitaalisuus, tekoäly viheralalla. Monipuolinen kasvisuunnittelu.
Hoidon haasteet jatkossa, uudenlaiset hoitokoneet.
2. Asuntomessut viheralan näkökulmasta. Yksityispihat näkyvämmin esille.
Uudet yritystoiminnan mahdollisuudet: Green Care, luontomatkailu.
3. Kasvintuhoojiin varautuminen. ViherRiski-hankkeen tulos: tietopankki Viherympäristöliiton
nettisivuille
4. Suunnittelunumero. Viherrakentamista tukeva suunnittelu. Suunnittelun ja rakentamisen
esimerkkejä. Saman kohteen tarkastelu eri näkökulmista. Kustannustietoa.
Suunnittelijan näkemys suunnittelukohteesta. Suunnitteluun liittyvät tuoteuutuudet,
niiden puolueeton vertailu.
5. Miten ammatillisen koulutuksen reformi on purrut viheralan koulutukseen?
Koulutuksen järjestäjät vastaavat.
6. Taide ympäristössä. Valaistus osana laadukasta ympäristöä.