• Lehden artikkelit ovat asiantuntevia, 97% osittain tai täysin samaa mieltä
• Lehdestä saan tietoa, josta on hyötyä työssäni, 94% osittain tai täysin samaa mieltä
• Lehti esittelee käytännön kohteita, osittain tai täysin samaa mieltä 92%
• Lehden yleisilme houkuttelee lukemaan, osittain tai täysin samaa mieltä 86%
• Lehti käsittelee asioita, joita ei voi lukea muualta, osittain tai täysin samaa mieltä 88%
• Viherympäristön nettisivut ovat kiinnostavat, osittain tai täysin samaa mieltä 94%
• Viherympäristö ja Vihreä Kirja ovat vastanneista 73%:n mielestä eri ammattilehdistä
tärkein tietolähde
Viherympäristöliiton jäsenyhdistysten jäsenille suunnattu Viherympäristö-lehden lukijatutkimus 2011.


Lukijatutkimuksen mukaan lukijat ovat samaa mieltä tai osittain samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa:

  • "Lehden artikkelit ovat asiantuntevia" 98 %
  • "Saan lehdestä itselleni tietoa, josta on hyötyä työssäni" 95 %
  • "Lehden artikkelit ovat mielenkiintoisia" 95 %
  • "Lehti on sisällöltään monipuolinen" 94 %
  • "Lehti sisältää mielenkiintoisia ilmoituksia" 94 %
  • "Lehti esittelee kansainvälisiä kohteita" 94 %
  • "Lehdessä käsitellään sellaisia asdioita, joita ei voi lukea muualta" 92 %
  • "Lehti on ulkoasultaan selkeä" 91 %

Viherympäristö on lehden tilaajien mielestä ylivoimaisesti tärkein
tietolähde alalla ilmestyvistä lehdistä (Taloustutkimus 2007).


Teemat vuonna 2020

Vihreä Kirja 2020

Vetovoimaisuutta: minkälaisia henkilöitä viheralalla on töissä, kuinka paljon mahdollisuuksia viherala tarjoaa
Täydennyskoulutuksen tarjoaminen
Viherpäivien näyttelyn, Vihertekniikan uutuustuotteita

Lehden teemat


1. Viherpäivät-jakelu
Kunnossapitoluokitus uusiutuu

2. Puunhoidon teemalehti

3. Hulevedet mahdollisuutena

4. Kesy-materiaalit, kestävyys tuotteissa ja materiaaleissa

5. Koulutus-teema: Opinto-ohjaajille jaettava sähköinen koulutusnumero/Liitteenä lehden mukana

6. Valaistuksella identiteettiä