• Lehden artikkelit ovat asiantuntevia, 97% osittain tai täysin samaa mieltä
• Lehdestä saan tietoa, josta on hyötyä työssäni, 94% osittain tai täysin samaa mieltä
• Lehti esittelee käytännön kohteita, osittain tai täysin samaa mieltä 92%
• Lehden yleisilme houkuttelee lukemaan, osittain tai täysin samaa mieltä 86%
• Lehti käsittelee asioita, joita ei voi lukea muualta, osittain tai täysin samaa mieltä 88%
• Viherympäristön nettisivut ovat kiinnostavat, osittain tai täysin samaa mieltä 94%
• Viherympäristö ja Vihreä Kirja ovat vastanneista 73%:n mielestä eri ammattilehdistä
tärkein tietolähde
Viherympäristöliiton jäsenyhdistysten jäsenille suunnattu Viherympäristö-lehden lukijatutkimus 2011.


Lukijatutkimuksen mukaan lukijat ovat samaa mieltä tai osittain samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa:

  • "Lehden artikkelit ovat asiantuntevia" 98 %
  • "Saan lehdestä itselleni tietoa, josta on hyötyä työssäni" 95 %
  • "Lehden artikkelit ovat mielenkiintoisia" 95 %
  • "Lehti on sisällöltään monipuolinen" 94 %
  • "Lehti sisältää mielenkiintoisia ilmoituksia" 94 %
  • "Lehti esittelee kansainvälisiä kohteita" 94 %
  • "Lehdessä käsitellään sellaisia asdioita, joita ei voi lukea muualta" 92 %
  • "Lehti on ulkoasultaan selkeä" 91 %

Viherympäristö on lehden tilaajien mielestä ylivoimaisesti tärkein
tietolähde alalla ilmestyvistä lehdistä (Taloustutkimus 2007).


Teemat vuonna 2019

Vihreä Kirja 2019

Ammattilaisten yhteystiedot
Alan laajin yritysten hakemisto
Kiinteistöt ja taloyhtiöt. Miten turvataan pihojen hoitotaso?
Yhteisöllisyys ajan ilmiönä: kaupunkiviljely, väliaikainen tilan käyttö. Miten tähän vastataan
Muuttuva päätöksenteko

Lehden teemat

1. Viherpäivi4n 40 v. juhlajakelu

Uudet innovaatiot viheralalla

2. Viheralan suhdannenäkymät
Trendit ja kehitysnäkymät

3. Sini-vihreä suunnittelu. Biopidätys. Kasvit hulevesien puhdistajina. Aluesuunnittelu. Erilaiset hulevesiratkaisut (imeytyskenttä, lokerikot, säiliöt, painanteet, altaat).

4. Historia osana maisemasuunnittelua. Lajistoselvitykset. Restaurointi (mihin aikakauteen). Seurakunnat, kartanot ja muut historialliset miljööt.

5. Pihat taloyhtiössä
Tilaajan rooli, peruskorjaus- ja uudiskohteet
Erilaiset asiakkaat, erilaiset tarpeet. Loppukäyttäjän näkökulmia

6. Taimistoviljelyn erikoisnumero. Kasvivalikoima tilastojen pohjalta, uudet tekniikat
Valaistus osana elävää ympäristöä