Viherympäristö-lehden ja Vihreän Kirjan kustantaja: Puutarhaliitto ry

www.puutarhaliitto.fi

Viherympäristö-lehden ja Vihreän Kirjan julkaisija: Viherympäristöliitto ry

www.vyl.fi